<p>&nbsp;अकोला जिल्ह्यातील अकोट शहरात सशस्त्र दरोड्याचा प्रयत्न, ५ दरोडेखोरांकरडून दोन घरांमध्ये दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न, दरोड्याची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद.</p>Source link