Amravati NIA : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूरमध्ये एनआयएची छापेमारी; एका विद्यार्थ्याची चौकशी अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूरमध्ये एनआयएचा छापा,  एका विद्यार्थ्याची एनआयए पथकाकडून चौकशी, विद्यार्थी दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा संशय. Source link