9 वी ते 12 पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक असणार आहे, यामुळे आता शिक्षकांना  टीईटी परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. Source link