”…तर पालकमंत्री संदीपान भुमरेंना जिवेच मारू, तुमचा शरद मोहोळ अन् गजू तौर करू”; संभाजीनगरमध्ये ‘गब्बर’च्या पत्राने खळबळ, पोलिस अधिकारी फैलावरSource link